web analytics

Të veçanta

Të analizës

Po ne a jemi gati?! Në kohën kur Roma ishte republikë, ushtria përbëhej kryesisht nga aristokracia. Ky fakt përmban dy kuptime: ushtria për Romën ishte shtylla kurrizore dhe se lufta ishte burimi kryesor i të ardhurave të Romës. Monteskje në librin e tij;”Ngritja dhe rrënimi i Romës” thotë se një nga arsyet kryesore të rrënimit […]

Lexo më shumë

Karakteri psiko-moral i shqiptarit Vlerësimi i popujve përbën një sfidë të pazakontë për çdokënd që e merr përsipër këtë çështje. Akoma edhe më sfiduese është iniciativa për të kryer vlerësim historik të karakterit të shoqërive pasi cilësitë dhe prirjet e tyre evoluojnë dhe ndryshojnë. Ndërsa, qasja dhe vlerësimi i shoqërisë në të cilën jeton njeriu, […]

Lexo më shumë

     Forma të caktuara të të menduarit dhe kategori të ndryshme arsyetimi identifikojnë periudha të ndryshme në jetën e shoqërive e të shteteve. Koha jonë dominohet nga tiparet e ngutshmërisë së arsyetimeve, të konceptuarit si gjendje normale të veprimeve dhe qëndrimeve ekstreme vetëm se ato burojnë nga më i forti, edhe skepticizmi mbi vlerat […]

Lexo më shumë

Reforma në Drejtësi – Zhvillime dhe pikëpamje (ngjarjet në 6 muajt e parë të vitit) Të dhëna dhe situata e krijuar nga procesi i Reformës në Drejtësi             Reforma që ndërmori shteti shqiptar për të pastruar institucionet e drejtësisë nga nëpunësit e korruptuar dhe të paaftë, edhe pse me mangësi dhe dobësi të caktuara, ka […]

Lexo më shumë

Rezultatet e Reformës në drejtësi sipas të hujave Pritja e gjatë është shndërruar prej treguesve më të rëndësishëm të koncpetimit dhe ndjeshmërive të shoqërisë sonë. Shumësia e çështjeve që pritet të përmirësohen domosdo që përfshin edhe një nga aspektet më kryesore të vitalitetit social, drejtësinë. Reforma në drejtësi ka arritur të depërtojë shumë lehtë në […]

Lexo më shumë

    Fillimi i vitit 2018 ka nisur me një dinamizëm të fuqishëm dhe domethënës që ka prekur institucionet e Drejtësisë në përmasa të parealizuara më parë. Proçesi i Vetingut dukshëm ka dhënë rezultatet e para, edhe pse ritmi i ecurisë së tij nuk është shfaqur në nivelin e pritshmërive për shkak të një situate […]

Lexo më shumë
Shko te TOP