web analytics

Të veçanta

Të analizës

REFUZIMI I OPOZITËS Nga: Kevi MUÇLLARI Aktualisht politika shqiptare ndodhet në një situate kaotike, të paqartë, të paktën krahu opozitar. Në vazhdimësi kemi qenë dëshmitarë të ngjarjeve që krijojnë konfuzion të rënduar në kampin e opozitës. Prezenca e ngjarjeve të tilla (si p.sh. kaosi në parlament, arrrestimi i liderit të saj, bashkimi i opozitës, çështja […]

Lexo më shumë

Kritikë ideologjisë liberale- Alain De Benoist, Pjesa 1 Përktheu: Kevi Muçllari Duke mos qenë vepër e një njeriu të vetëm, liberalizmi nuk është prezantuar kurrë në formën e një doktrine të unifikuar. Autorë të ndryshëm liberalë e kanë interpretuar në mënyra të ndryshme, nëse jo kontradiktore. Megjithatë, ata ndajnë mjaft pika të përbashkëta për t’i […]

Lexo më shumë

Hapësira, Koha, Toka në mendimin tradicional të Evolas Pjesa II Nga A. Daimo “Koha e qytetërimeve tradicionale nuk është një kohë ‘historike’ lineare. Koha, diveniri, qëndrojnë në lidhje me atë që ndaj kohës është sipërore, e tillë që perceptimi mbetet shpirtërisht i transformuar.”37 Koha e kuptuar në sensin modern është diçka e sheshtë, e pakthyeshme […]

Lexo më shumë

Që prej ditës kur shpërtheu lufta Nga: Kevi Muçllari Pretendimet e pabaza Që prej ditës kur shpërtheu lufta (ose gjenocidi) Izrael – Palestinë, ka përpjekje të vazhdueshme për të nxjerrë në pah (sidomos nga ana e myslimanëve) qëndrimin imoral të fuqive të mëdha perëndimore lidhur me çështjen Palestineze. Në një konflikt dukshëm të pabarabartë dhe […]

Lexo më shumë

Nga Kevi Muçllari       Betejat opozitare që po zhvillohen kohëve të fundit me të drejtë synojnë rivendosjen e balancave në sistemin politik shqiptar. Arroganca e qeverisë në shpërfilljen që i bën opozitës, duket se qëllimisht e detyron këtë të fundit që të intensifikojë aksionin opozitar dhe të radikalizojë veprimet e veta. Nga ana […]

Lexo më shumë

OPINION – Çfarë pret rendi i OKB-së?  Tarik Oguzlu (Autori është dekan i Fakultetit të Shkencave dhe Letërsisë në Universitetin Aydin në Stamboll, Turqi). Përktheu: Kevi Muçllari, Marrë nga: Anadolu Agency Këtë vit Kombet e Bashkuara festuan 73 vjetorin e themelimit. Shtetet anëtare – pavarësisht fuqisë së tyre materiale, vendndodhjes gjeografike, llojit të regjimit, karakteristikave […]

Lexo më shumë

   Nga Bledar Lipo     Mësimdhënia dhe të nxënit janë dy proçese që e shoqerojnë punën e çdo shkolle, drejtuesi, mësuesi apo prindi. Çdo shkollë ka si synim ose arsye përse ekziston – të nxënit e nxënësve dhe përmirësimin e performonacës se vet, përmes arritjeve të nxënësve dhe konsolidimit të kompetencave të nxënësve duke […]

Lexo më shumë

Kjo ese u shkrua për Konferencën Shkencore Kombëtare të Filozofisë: “NJERËZORJA DHE ARDHMËRITË E SAJ” MSc. Rigers Balliu, Departamenti i Filozofisë, Universiteti i Tiranës   Aspekte të një estetike të kapitalizmit Abstrakt Imazhi i përftuar në art përmes mekanizmit të mimesis-it si transfigurues i gjësendit nga realiteti në vepër arti, bëhet termi që përbashkon veprën […]

Lexo më shumë

Nga: Rigers Balliu   Postmodern (izmi) Postmodernizmi, problem i origjinës, gjenealogjia, vlerat, dija tregimore, dija shkencore, ligjërimi si lojë gjuhësore, heterogjeniteti, subjekt-objekt, zhbërja e subjektit, ego cogito, revolucioni kopernikan, ego percipis, historia, metahistoria   Në ktë ese postmodernizmi do të analizohet nga një qasje epistemike[1] duke u perpjekur të ndërtojmë përmes analizes së mëposhtme një […]

Lexo më shumë
Shko te TOP