web analytics

Të veçanta

Tag: besim

Pamundësia e shoqërisë sekulare- Remi Brague      Përktheu: Kevi Muçllari Pa horizontin e transhendentes shoqëria nuk mund të ketë vazhdimësi. Nuk ekziston diçka e tillë si shoqëria sekulare. Pretendimi im është njëkohësisht brutal dhe paradoksal:  Çështja e mundësisë së një shoqërie sekulare zgjidhet vetë, ose më mirë shpërbëhet vetë. Për të mbrojtur këtë pretendim do të […]

Lexo më shumë

Shoqëritë në shumë aspekte strukturore dhe organizative ngjajnë shumë me individin. Edhe gjendjet të cilat i përjeton shoqëria së bashku me mënyrat e reagimit karshi tyre përkojnë me vetë përjetimet dhe sjelljet individuale. Ashtu sikurse një individ fokusohet tek çështje të caktuara, të cilat e përfshijnë në cikle të ndryshme jetësore, po ashtu edhe shoqëria […]

Lexo më shumë
Shko te TOP