web analytics

Të veçanta

Të mendimit

Nga: Rigers Balliu Pjesa e parë Këtu e në vazhdim do të marrim në shqyrtim konceptin e artit tek Nietzsche dhe karakteristikën e tij thelbësore si manifestues i të vërtetës së Qenies. Duke saqruar përgjatë analizës edhe përmbysjen e nocionit klasik të së vërtetës dhe gabimit në filozofinë e Nietzsche-s. Përmbysje e realizueshme përmes karakterit […]

Lexo më shumë

Hapësira, Koha, Toka në mendimin tradicional të Evolas Pjesa I Nga: A. Daimo   Qytetërime tradicionale, shkruan Guenon”27,[1]janë ato të cilat, edhe pse në forma të dallueshme e të ndryshme kanë arritur në zhvillime të caktuara, duke patur parasysh rrethanat natyrore dhe shoqërore, mund të vendosen në një barazvlerë përsaqë bazohen në të njëjtat parime […]

Lexo më shumë

Nga: Rigers Balliu Pjesa e 3-të Mendimi tragjik i Nietzsche-s   Një parantezë: absurdi si pezullimi i universales tek Kierkegaard-i Karakteristikë e estetikës është zbulimi, por për Kierkegaard-in, që ky zbulim të ndodhë si i tillë, diçka më thelbësore qëndron tek kjo levizje e estetikës, e që është fshehja ose heshtja. Duke u nisur nga […]

Lexo më shumë

Nga: Rigers Balliu Vullneti për fuqi si sintetizim i pluralitetit të forcave       “Përfytyrim do të thotë sintezë e asaj që paraqitet. Sinteza qëndron pra në atë se një ndryshueshmëri është përfytyruar, pra është vendosur si e mbyllur brenda një përfytyrimi.” Fakti se përfytyrimi sipas Kantit është sintezë e një ndryshueshmërie e vë […]

Lexo më shumë

Pjesa II nga  A.Daimo    Evola përmend betimin në raport me shtetin modern dhe absurdin e t’u betuarit në kushtet e një shteti të shekullarizuar. Sarcamentum fidelitatis, pra betimi i besnikërise, i njohur në epokën e feudalizmit, përbën për Evolën një ndërmarrje që transhendon çdo kategori të profanes dhe shekullares. Betimin, në këtë kontekst vlerësimi, […]

Lexo më shumë

Nga: Rigers Balliu Pjesa e 1-rë Mendimi tragjik i Nietzsche-s   Fillimisht do të më duhet të them dy fjalë për Tragjizmin e Nietzsche-s, ndoshta një kapitull dhe megjithatë nuk premtoj se do të jetë i mjaftueshëm. Tragjizmi nuk është një koncept i zakontë, në atë se çfarë kuptohet me koncept, ai është fryma që […]

Lexo më shumë

Në shqip nga A.Daimo Epoka në të cilën jetojmë na tregon qartë se kush duhet të jetë qëllimi dhe motoja jonë: të ngrihemi përsëri, të rilindim përbrenda, të krijojmë një rend të ri dhe drejtësi brenda vetes. Ata që hartojnë iluzione rreth mundësisë së një lufte politike me formula apo sisteme, pa cilësi njerëzore ekzakte […]

Lexo më shumë

Pjesa e 1-rë      Tradita, sipas Evolës, është dimensioni metafizik i një njohjeje supernatyrale dhe njëkohësisht i një forme më të lartë të qenies. Koncepti i Traditës reflekton një realitet transhendent, “nga lartë”, i cili buron në mënyrë direkte nga Qenia Absolute. Për Evolën Qenia Absolute, do të thotë ekzistenca e një qendre të […]

Lexo më shumë
Shko te TOP