web analytics

Të veçanta

Të mendimit

     Sjellet e natyrave ekstreme ne  mundemi vetëm t’i sfidojmë, pa pasur mundësi të arrijmë në një kurim total të këtyre problemeve. Megjithëse në parim tema mund të pasqyrojë nevojën për një trajtese psikologjike, ky artikull  nuk i qaset nga ky këndvështrim, pasi jemi të bindur se këto sjellje nuk  janë devianca mendore apo […]

Lexo më shumë

          Shejhu i Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb gjatë fjalimit të tij në kremtimin e 10-vjetorit të “Shtëpisë së Familjes Egjiptiane” të mbajtur në Kairo tha se thirrja për të ashtuquajturën “feja abrahamike” është një thirrje për të ndaluar lirinë e besimit dhe zgjedhjes, duke theksuar se bashkimi i njerëzve  në një fe […]

Lexo më shumë

         Sociologjia ka një veçori që tërheq shumë më tepër vëmendje se disiplinat e tjera akademike. Ekonomia mund të jetë një shkencë e mundimshme, e pa interesuar me punët praktike të jetës së përditshme dhe e mbushur me terma që pak njerëz i kuptojnë. Sidoqoftë, sociologjia kritikohet nga çdo aspekt; thuhet se […]

Lexo më shumë

     Një nga gjërat më të rëndësishme që na ka mësuar tradita e shkencave shoqërore në përgjithësi dhe sociologjia në veçanti është përforcimi i të menduarit në mënyrë analitike. Të mendosh në mënyrë analitke do të thotë që të pranosh se në realitet asgjë nuk ndodh në mënyrë të rastësishme. Ose e thënë ndryshe, […]

Lexo më shumë

Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është pa dyshim tema më e nxehtë e ligjërimit publik shqiptar të të gjitha formave dhe shprehjeve, aq sa pa frikë mund të thuhet se kjo çështje është kthyer në kauzën më madhore të shtetit shqiptar, madje mund të thuash se ideja e integrimit evropian është shndërruar në fe […]

Lexo më shumë

Kultura si koncept përfshin një rrafsh jashtëzakonisht të madh qasjesh shkencore dhe njerëzore. Shumë përkufizime të konceptit dhe një tërësi e pafund kuptimesh rreth asaj që përfaqëson ky koncept, na mundësojnë fillimisht të kuptojmë vlerën e madhe që zotëron kultura ndaj çështjeve dhe problemeve të njerëzimit. Shpesh përkufizimi i termit ‘kulturë’ nga aspekti shkencor është […]

Lexo më shumë

      Ky shkrim ka si qëllim të trajtojë një nga fenomenet më të përhapura të kohës moderne të cilën më duket e vendit ta cilësojmë si “anemia afatshkurtër”. Së pari në emër të kuptueshmërisë sa më të thellë të temës që po trajtohet është e nevojshme të japim një shpjegim të këtij koncepti […]

Lexo më shumë

     Zhvillimi i jetës në të gjitha fushat e veta ka prodhuar një gjendje të re të njeriut në ditët e sotme. Vetpercetimi i tij mbi qenien e vet ka pësuar dhe vazhdimisht po pëson ndryshime të pandërprera. Rrjedhimisht edhe mënyra e jetesës apo struktura sociale ndërtohet në sajë të këtij këndvështrimi mbi të […]

Lexo më shumë

      Prej disa kohësh, pjesë e angazhimeve të mia ka qenë edhe ndjekja e daljeve dhe e fjalimeve publike të lidërve kryesorë politikë në Shqipëri, Kosovë dhe jo rrallë herë edhe në Maqedoni. Kreun e listës e zënë daljet publike të kryeministrit të Shqipërisë, z. Rama, natyrisht për shkak të pozicionit që ka. […]

Lexo më shumë
Shko te TOP