web analytics

Të veçanta

Tag: Nietzsche

Nga: Rigers Balliu Pjesa e parë Këtu e në vazhdim do të marrim në shqyrtim konceptin e artit tek Nietzsche dhe karakteristikën e tij thelbësore si manifestues i të vërtetës së Qenies. Duke saqruar përgjatë analizës edhe përmbysjen e nocionit klasik të së vërtetës dhe gabimit në filozofinë e Nietzsche-s. Përmbysje e realizueshme përmes karakterit […]

Lexo më shumë

Nga: Rigers Balliu Vullneti për fuqi si sintetizim i pluralitetit të forcave       “Përfytyrim do të thotë sintezë e asaj që paraqitet. Sinteza qëndron pra në atë se një ndryshueshmëri është përfytyruar, pra është vendosur si e mbyllur brenda një përfytyrimi.” Fakti se përfytyrimi sipas Kantit është sintezë e një ndryshueshmërie e vë […]

Lexo më shumë
Shko te TOP