web analytics

Të veçanta

Të zhvillimeve

Të drejtat e njeriut dhe aborti
Aborti në kontekstin e sotëm përfaqëson një çështje shumë delikate. Predizpozicioni për ta ndërkallur atë brenda kuadrit emancipues dhe relativizues të ditëve tona, e referon si një çështje me karakte...

Të mendimit

Lufta si akt fundor i qenies njerëzore
       Njerëzimi historikisht ka shkuar deri në fazën e luftës për dy arsye kryesore, ose për të kërkuar me forcë diçka që një pale nuk i përket, ose për t’u mbrojtur nga një sulm i padrejtë, nga i ci...

Të koncepteve

Fjalor i filozofisë II
Barbari:  1. Mungesë qytetërimi. 2. Mizori ekstreme, shkatërruese dhe çnjerëzore. 3. Akt që shpreh barabri, në kuptimin e mëparshëm. Bukuri (si mbiemër): 1. Që realizon një ideal nisur nga krahasimi m...

Të librit

Bindja ndaj autoritetit dhe Holokausti si fytyra tjetër potenciale e modernitetit
Një lexim mbi “Moderniteti dhe Holokausti” i Bauman. Bindja ndaj autoritetit dhe Holokausti si fytyra tjetër potenciale e modernitetit. “…propozojmë që Holokausti të trajtohet si një provë e rrallë e ...

Të reflektimit

Të tejkalojmë “të ekzistuarit” dhe të nisim” të jetojmë”
      ‘Të jetuarit është një gjë shumë e rrallë. Shumica e njerëzve kënaqen vetëm duke ekzistuar”. Në këtë formë kaq të mprehtë, bindëse dhe dalluese shprehet shkrimtari i madh irlandez Oscar Wilde, d...

Të analizës

Të drejtat e njeriut dhe aborti
Aborti në kontekstin e sotëm përfaqëson një çështje shumë delikate. Predizpozicioni për ta ndërkallur atë brenda kuadrit emancipues dhe relativizues të ditëve tona, e referon si një çështje me karakte...
Shko te TOP