web analytics

Të veçanta

Të zhvillimeve

Z. Ben Blushi nga ishulli tek hëna, tek Islami i ri. Apo z. Ben Blushi i ri…
       Një nga karakteristikat më dalluese të shumë prej “postmodernistëve” shqiptarë çuditërisht është guximi për t’u treguar injorant. Do ishte më e përshtatshme përdorimi i “...

Të mendimit

Lufta si akt fundor i qenies njerëzore
       Njerëzimi historikisht ka shkuar deri në fazën e luftës për dy arsye kryesore, ose për të kërkuar me forcë diçka që një pale nuk i përket, ose për t’u mbrojtur nga një sulm i padrejtë, nga i ci...

Të koncepteve

Fjalor i filozofisë II
Barbari:  1. Mungesë qytetërimi. 2. Mizori ekstreme, shkatërruese dhe çnjerëzore. 3. Akt që shpreh barabri, në kuptimin e mëparshëm. Bukuri (si mbiemër): 1. Që realizon një ideal nisur nga krahasimi m...

Të librit

Bindja ndaj autoritetit dhe Holokausti si fytyra tjetër potenciale e modernitetit
Një lexim mbi “Moderniteti dhe Holokausti” i Bauman. Bindja ndaj autoritetit dhe Holokausti si fytyra tjetër potenciale e modernitetit. “…propozojmë që Holokausti të trajtohet si një provë e rrallë e ...

Të reflektimit

Z. Ben Blushi nga ishulli tek hëna, tek Islami i ri. Apo z. Ben Blushi i ri…
       Një nga karakteristikat më dalluese të shumë prej “postmodernistëve” shqiptarë çuditërisht është guximi për t’u treguar injorant. Do ishte më e përshtatshme përdorimi i “...

Të analizës

Hapërimi i Shqipërisë nga adoleshenca drejt pjekurisë
        Të përbashkëtat dhe ngjashmëritë ndërmjet njerëzve dhe popujve janë një e vërtetë ashtu sikurse edhe dallimet mes tyre. Dallimet mundësojnë krijimin e cilësive kryesishit të jashtme identifiku...
Shko te TOP