web analytics

Të veçanta

Të zhvillimeve

E ardhmja e rendit kombëtar dhe global: Populizmi përjashtues kundrejt qeverisjes globale gjithëpërfshirëse
     Shkatërrimi i sistemit të Luftës së Ftohtë premtoi të krijonte një rend të ri global. Megjithatë kjo nuk ndodhi. Në vend të kësaj, bota është përballur me shumë kriza monumentale, pika kthese dhe...

Të mendimit

Lufta si akt fundor i qenies njerëzore
       Njerëzimi historikisht ka shkuar deri në fazën e luftës për dy arsye kryesore, ose për të kërkuar me forcë diçka që një pale nuk i përket, ose për t’u mbrojtur nga një sulm i padrejtë, nga i ci...

Të koncepteve

Fjalor i filozofisë II
Barbari:  1. Mungesë qytetërimi. 2. Mizori ekstreme, shkatërruese dhe çnjerëzore. 3. Akt që shpreh barabri, në kuptimin e mëparshëm. Bukuri (si mbiemër): 1. Që realizon një ideal nisur nga krahasimi m...

Të librit

Bindja ndaj autoritetit dhe Holokausti si fytyra tjetër potenciale e modernitetit
Një lexim mbi “Moderniteti dhe Holokausti” i Bauman. Bindja ndaj autoritetit dhe Holokausti si fytyra tjetër potenciale e modernitetit. “…propozojmë që Holokausti të trajtohet si një provë e rrallë e ...

Të reflektimit

Të tejkalojmë “të ekzistuarit” dhe të nisim” të jetojmë”
      ‘Të jetuarit është një gjë shumë e rrallë. Shumica e njerëzve kënaqen vetëm duke ekzistuar”. Në këtë formë kaq të mprehtë, bindëse dhe dalluese shprehet shkrimtari i madh irlandez Oscar Wilde, d...

Të analizës

E ardhmja e rendit kombëtar dhe global: Populizmi përjashtues kundrejt qeverisjes globale gjithëpërfshirëse
     Shkatërrimi i sistemit të Luftës së Ftohtë premtoi të krijonte një rend të ri global. Megjithatë kjo nuk ndodhi. Në vend të kësaj, bota është përballur me shumë kriza monumentale, pika kthese dhe...
Shko te TOP