web analytics

Të veçanta

Të koncepteve

Kritikë ideologjisë liberale- Alain De Benoist, Pjesa 3 Përktheu: Kevi MUÇLLARI Logjika e tregut faktikisht është imponuar gradualisht, duke filluar nga fundi i mesjetës, kur tregtia në distanca të gjata dhe ajo lokale filloi të unifikohej brenda tregjeve kombëtare nën shtysën e shteteve-kombe të saposhfaqura, të etur për të fituar para dhe të gatshëm për […]

Lexo më shumë

Kritikë ideologjisë liberale- Alain De Benoist, Pjesa 2 Përktheu: Kevi MUÇLLARI Megjithatë, liberalizmi është i detyruar të njohë ekzistencën e shoqërisë. Por në vend që të pyesin veten pse ekziston shoqëria, liberalët interesohen më tepër për mënyrën se si krijohet, si funksionon dhe se si është konservuar ajo. Në fund të fundit, shoqëria për ta […]

Lexo më shumë

Kritikë ideologjisë liberale- Alain De Benoist, Pjesa 1 Përktheu: Kevi Muçllari Duke mos qenë vepër e një njeriu të vetëm, liberalizmi nuk është prezantuar kurrë në formën e një doktrine të unifikuar. Autorë të ndryshëm liberalë e kanë interpretuar në mënyra të ndryshme, nëse jo kontradiktore. Megjithatë, ata ndajnë mjaft pika të përbashkëta për t’i […]

Lexo më shumë

Nga: Rigers Balliu Konceptimi i artit në filozofinë e Nietzsche-s dhe përligjja estetike e jetës- Pjesa e dytë Konceptimi tragjik i artit Nietzsche ka një konceptim tragjik të artit. Ai e mbështet këtë konceptim në dy parime. Së pari, arti është e kundërta e një operacioni “të painteresuar”, ai nuk pezullon dëshirën, instiktin apo vullnetin […]

Lexo më shumë

Hapësira, Koha, Toka në mendimin tradicional të Evolas Pjesa II Nga A. Daimo “Koha e qytetërimeve tradicionale nuk është një kohë ‘historike’ lineare. Koha, diveniri, qëndrojnë në lidhje me atë që ndaj kohës është sipërore, e tillë që perceptimi mbetet shpirtërisht i transformuar.”37 Koha e kuptuar në sensin modern është diçka e sheshtë, e pakthyeshme […]

Lexo më shumë

Nga: Rigers Balliu Pjesa e parë Këtu e në vazhdim do të marrim në shqyrtim konceptin e artit tek Nietzsche dhe karakteristikën e tij thelbësore si manifestues i të vërtetës së Qenies. Duke saqruar përgjatë analizës edhe përmbysjen e nocionit klasik të së vërtetës dhe gabimit në filozofinë e Nietzsche-s. Përmbysje e realizueshme përmes karakterit […]

Lexo më shumë

Hapësira, Koha, Toka në mendimin tradicional të Evolas Pjesa I Nga: A. Daimo   Qytetërime tradicionale, shkruan Guenon”27,[1]janë ato të cilat, edhe pse në forma të dallueshme e të ndryshme kanë arritur në zhvillime të caktuara, duke patur parasysh rrethanat natyrore dhe shoqërore, mund të vendosen në një barazvlerë përsaqë bazohen në të njëjtat parime […]

Lexo më shumë

Nga: Rigers Balliu Pjesa e 3-të Mendimi tragjik i Nietzsche-s   Një parantezë: absurdi si pezullimi i universales tek Kierkegaard-i Karakteristikë e estetikës është zbulimi, por për Kierkegaard-in, që ky zbulim të ndodhë si i tillë, diçka më thelbësore qëndron tek kjo levizje e estetikës, e që është fshehja ose heshtja. Duke u nisur nga […]

Lexo më shumë

Nga: Rigers Balliu Pjesa e 1-rë Mendimi tragjik i Nietzsche-s   Fillimisht do të më duhet të them dy fjalë për Tragjizmin e Nietzsche-s, ndoshta një kapitull dhe megjithatë nuk premtoj se do të jetë i mjaftueshëm. Tragjizmi nuk është një koncept i zakontë, në atë se çfarë kuptohet me koncept, ai është fryma që […]

Lexo më shumë
Shko te TOP