web analytics

Të veçanta

Të koncepteve

Nga: Rigers Balliu Pjesa e 3-të Mendimi tragjik i Nietzsche-s   Një parantezë: absurdi si pezullimi i universales tek Kierkegaard-i Karakteristikë e estetikës është zbulimi, por për Kierkegaard-in, që ky zbulim të ndodhë si i tillë, diçka më thelbësore qëndron tek kjo levizje e estetikës, e që është fshehja ose heshtja. Duke u nisur nga […]

Lexo më shumë

Nga: Rigers Balliu Pjesa e 1-rë Mendimi tragjik i Nietzsche-s   Fillimisht do të më duhet të them dy fjalë për Tragjizmin e Nietzsche-s, ndoshta një kapitull dhe megjithatë nuk premtoj se do të jetë i mjaftueshëm. Tragjizmi nuk është një koncept i zakontë, në atë se çfarë kuptohet me koncept, ai është fryma që […]

Lexo më shumë

Kjo ese u shkrua për Konferencën Shkencore Kombëtare të Filozofisë: “NJERËZORJA DHE ARDHMËRITË E SAJ” MSc. Rigers Balliu, Departamenti i Filozofisë, Universiteti i Tiranës   Aspekte të një estetike të kapitalizmit Abstrakt Imazhi i përftuar në art përmes mekanizmit të mimesis-it si transfigurues i gjësendit nga realiteti në vepër arti, bëhet termi që përbashkon veprën […]

Lexo më shumë

Nga: Rigers Balliu   Postmodern (izmi) Postmodernizmi, problem i origjinës, gjenealogjia, vlerat, dija tregimore, dija shkencore, ligjërimi si lojë gjuhësore, heterogjeniteti, subjekt-objekt, zhbërja e subjektit, ego cogito, revolucioni kopernikan, ego percipis, historia, metahistoria   Në ktë ese postmodernizmi do të analizohet nga një qasje epistemike[1] duke u perpjekur të ndërtojmë përmes analizes së mëposhtme një […]

Lexo më shumë

Barbari:  1. Mungesë qytetërimi. 2. Mizori ekstreme, shkatërruese dhe çnjerëzore. 3. Akt që shpreh barabri, në kuptimin e mëparshëm. Bukuri (si mbiemër): 1. Që realizon një ideal nisur nga krahasimi me llojin e vet. 2. Që shkakton një kënaqësi estetike. Bukuri (si emër i zakonshëm):  Standard i gjykimit estetik Nevoja: 1. Ajo çka – nëse […]

Lexo më shumë

C Calendar – Në përdorimin diplomatik dhe arkivor, një listë me dokumentacione të rregulluara kronoligjikisht së bashku me një përmbledhje të shkurtër të tyre apo transkriptë e plotë, ose kombinim i të dyjave. Kalendarët u zbuluan në burokracitë e periudhës mesjetare për të lehtësuar qasjen në përmbajtjet në dokumentet origjinale, si: traktatet, depozita dhe letra. […]

Lexo më shumë

B Bilateral – dypalësh: Që përfshin dy palë apo dy shtete. Shiko edhe multilateral, treaty. Diskutimet, negociatat ose traktatet dypalëshe janë midis një shteti sovran dhe një entiteti tjetër, qoftë një shtet tjetër sovran ose një organizate ndërkombëtare. Marrëdhënia midis dy kombeve quhet një marrëdhënie dypalëshe. Balance of power (Balancimi i pushtetit) – shpërndarja e […]

Lexo më shumë

A Abrogation – Shfuqizim – Shpall si të pavlerë e të pafuqi një traktat, një marrëveshje etj., që kam pasur me një shtet tjetër a me disa shtete; bëj të njohur botërisht qëndrimin tim kundër një vendimi a veprimi të dikujt, hedh poshtë a dënoj botërisht. Abstention (Abstenim) – Në një forum multilateral, vendimi për […]

Lexo më shumë

A abreagimi, terapia abreaguese [abreaction, abreaction therapy] Term i përdorur nga psikanalistët për procesin e çlirimit të emocioneve të shtypura duke rizgjuar në imagjinatë një përvojë negative më të hershme. Sigmund  Freud-i, në veprat e tij të para, theksonte se rrënjët e simptomave të histerisë gjenden në përvoja të hershme traumash psikologjike. Në kuadrin e […]

Lexo më shumë

A a posteriori – I shpjeguar nga eksperienca, pra, shpjegim i cili varet nga përvoja dhe është i mëvonshëm. a priori – I shpjeguar pavarësisht përvojës, në një mënyrë logjike, jashtë saj. absrtaktim – 1. Veprim i shpirtit që ka të bëjë me izolimin e një elementi të një objekti ose në bashkimin e objekteve […]

Lexo më shumë
Shko te TOP