web analytics

Të veçanta

Tag: kultura

      I shkruar gjatë luftës së dytë botërore “Dialektika e Iluminizmit” konsiderohet të jetë një nga kryeveprat e shkollës së Frankfurtit, shkollë kjo e themeluar në vitin 1930 nga një grup neomarksistësh të cilët në një mënyrë ishin të pakënqur me gjendjen aktuale të teorisë tradicionale marksiste. Shkolla e Fraknfurtit ndryshe është njohur […]

Lexo më shumë
Shko te TOP