web analytics

Të veçanta

Tag: moderniteti

      I shkruar gjatë luftës së dytë botërore “Dialektika e Iluminizmit” konsiderohet të jetë një nga kryeveprat e shkollës së Frankfurtit, shkollë kjo e themeluar në vitin 1930 nga një grup neomarksistësh të cilët në një mënyrë ishin të pakënqur me gjendjen aktuale të teorisë tradicionale marksiste. Shkolla e Fraknfurtit ndryshe është njohur […]

Lexo më shumë

Një lexim mbi “Moderniteti dhe Holokausti” i Bauman. Bindja ndaj autoritetit dhe Holokausti si fytyra tjetër potenciale e modernitetit. “…propozojmë që Holokausti të trajtohet si një provë e rrallë e megjithatë e besueshme dhe domethënëse, për mundësitë e fshehura të shoqërisë moderne.” Zygmunt Bauman Holokausti i kuptuar si një fenomen thellësisht i rrënjosur në natyrën […]

Lexo më shumë
Shko te TOP