web analytics

Të veçanta

Tag: Tragjizmi i Niçes

Nga: Rigers Balliu Pjesa e 3-të Mendimi tragjik i Nietzsche-s   Një parantezë: absurdi si pezullimi i universales tek Kierkegaard-i Karakteristikë e estetikës është zbulimi, por për Kierkegaard-in, që ky zbulim të ndodhë si i tillë, diçka më thelbësore qëndron tek kjo levizje e estetikës, e që është fshehja ose heshtja. Duke u nisur nga […]

Lexo më shumë

Nga: Rigers Balliu Vullneti për fuqi si sintetizim i pluralitetit të forcave       “Përfytyrim do të thotë sintezë e asaj që paraqitet. Sinteza qëndron pra në atë se një ndryshueshmëri është përfytyruar, pra është vendosur si e mbyllur brenda një përfytyrimi.” Fakti se përfytyrimi sipas Kantit është sintezë e një ndryshueshmërie e vë […]

Lexo më shumë
Shko te TOP