web analytics

Të veçanta

Të zhvillimeve

        Të përbashkëtat dhe ngjashmëritë ndërmjet njerëzve dhe popujve janë një e vërtetë ashtu sikurse edhe dallimet mes tyre. Dallimet mundësojnë krijimin e cilësive kryesishit të jashtme identifikuese. Tiparet e përbashkëta përbëjnë themelet strukturore mbi të cilët ngrihet personaliteti individual apo shoqëror. Një tipar i përbashkët psiko-social është edhe cikli i domosdoshëm […]

Lexo më shumë

Shqipëria Marsi, “urra “e fundit drejt zgjedhjeve Ashtu siç edhe ishte parashikuar, muaji mars prodhoi ngjarjet më të rëndësishme të parazgjedhjeve. Data 8 mars shënoi afatin e fundit të dorëzimit të listave me emrat e kandidatëve të partive dhe koalicioneve. Koalicioni i udhëhequr nga Partia Demokratike (Aleanca Për Ndryshimin), u paraqit e fundit për dorëzimin […]

Lexo më shumë

     Prej vitesh, në televizionet shqiptare transmetohet emisione që kanë  aktorë kryesorë dhe fokus qytetarët e thjeshtë. Të tillë emisione kanë një shikueshmëri të konsiderueshme në shoqërinë tonë. Një nga rubrikat e një prej këtyre emisioneve i përngjan skenave të gjykatave dhe synon të  pasqyrojë mosmarrëveshje të llojeve të ndryshme duke u përpjekur t’iu […]

Lexo më shumë

Që në fillimet e historisë të dokumentuar të njerëzimit, hasemi me forma shtetërore të ndryshme, në vende të ndryshme të botës, me kufinj të përcaktuar nga një zonë në tjetrën. Pra ndarja kufitare ka qenë karakteristikë e përhershme e shteteve të çdo periudhe. Luftërat janë bërë për këtë arsye, ekspancionin territorial, që rrjedhimisht do t’i […]

Lexo më shumë
Shko te TOP