web analytics

Të veçanta

Të zhvillimeve

Keni vënë re se çdo profil kompanie në mediat sociale, po komunikon vetëm thirrje: Bli online; tashmë mund të porosisni online; etj, etj… Fatkeqësisht, në vendin tonë apo në vende pjesërisht të zhvilluara, marketingu konsiderohet si një mjet ku bizneset përfitojnë më shumë dhe klientëve ju hedhin hi syve. Cikli i jetës është i tillë: […]

Lexo më shumë

Shoqëritë në shumë aspekte strukturore dhe organizative ngjajnë shumë me individin. Edhe gjendjet të cilat i përjeton shoqëria së bashku me mënyrat e reagimit karshi tyre përkojnë me vetë përjetimet dhe sjelljet individuale. Ashtu sikurse një individ fokusohet tek çështje të caktuara, të cilat e përfshijnë në cikle të ndryshme jetësore, po ashtu edhe shoqëria […]

Lexo më shumë

E gjendur dhe vetë përballë sfidës së shkollimit dhe vendimit se a duhet të tentoj të studioj jashtë apo brenda vendit, është një dilemë po kaq e përafërt shekspiriane, që na vjen në formën e pyetjes: “Të rrimë apo të ikim, kjo është çështja?!”. Nuk do të vinte ndoshta kaq e dëgjuar si dilemë nëse […]

Lexo më shumë

Po ne a jemi gati?! Në kohën kur Roma ishte republikë, ushtria përbëhej kryesisht nga aristokracia. Ky fakt përmban dy kuptime: ushtria për Romën ishte shtylla kurrizore dhe se lufta ishte burimi kryesor i të ardhurave të Romës. Monteskje në librin e tij;”Ngritja dhe rrënimi i Romës” thotë se një nga arsyet kryesore të rrënimit […]

Lexo më shumë

E ardhmja europiane e vendeve ballkanike duket se nuk po sheh dritё nё fund tё tunelit. Ajo qё deri para disa ditёsh shihej si njё zgjerim i sigurtё i Bashkimit Europian me dy shtete tё tjera qё ishin Shqipёria dhe Maqedonia e Veriut, sot po kthehet nё mbylljen e derёs sё organizmit europian ndaj kёtyre […]

Lexo më shumë

     Shoqëria jonë po përjeton një sërë ngjarjesh të ndërlikuara dhe intensive ndaj të cilave të gjithë duhet të jemi të vëmendshëm. Në rrafshin politik po zgjerohet ndikimi i mediokritetit dhe papërgjeshmërisë sociale. Emigrimi po luan një rol thelbësor në çështjet e brendshme të vendit edhe po ndikon mendësinë e njerëzve për të ardhmen […]

Lexo më shumë

     Çdo popull gjatë historisë së ekzistencës së tij kalon nëpër disa etapa, të cilat sjellin ngritjen, zhvillimin, kulmin e begatisë, dobësimin dhe rënien e tij. Kjo është shumë e prekshme dhe e vërtetueshme tek popujt e mëdhenj, të cilët prodhojnë civilizime. Ndërsa tek popujt e vegjël, këto faza jo domosdoshmërisht kalohen nëpër rrjedhën […]

Lexo më shumë
Shko te TOP