web analytics

Të veçanta

Tag: balance

B Bilateral – dypalësh: Që përfshin dy palë apo dy shtete. Shiko edhe multilateral, treaty. Diskutimet, negociatat ose traktatet dypalëshe janë midis një shteti sovran dhe një entiteti tjetër, qoftë një shtet tjetër sovran ose një organizate ndërkombëtare. Marrëdhënia midis dy kombeve quhet një marrëdhënie dypalëshe. Balance of power (Balancimi i pushtetit) – shpërndarja e […]

Lexo më shumë
Shko te TOP