web analytics

Të veçanta

Tag: Dolmabahce

     Në Dollma Bahçe më rrodhi një pikë loti, që doli nga epruveta e kristaltë brenda vuxhudit, gjysma ishte e ftohtë e gjysma e nxehtë.      Doli nga epruveta që gurgullonte gëzim dhe hidhërim njëkohësisht. Aty, mu aty, në Dollma Bahçe u gëzova dhe u hidhërova në të njëjtat njësi kohe që mu […]

Lexo më shumë
Shko te TOP