web analytics

Të veçanta

Tag: Drejtesia

Në brendësi të këtij punimi do të bëhet paraqitja e themelimit të moralit si universal tek Kanti përballë paradoksit të besimit dhe thyerja e universalit nga singulariteti në raportin absolut me absolution tek Kierkegardi. Në vazhdim do të analizojmë filozofinë morale të Kantit në aspektin e universalizimit të saj dhe telosin e brendshëm të moralit, […]

Lexo më shumë

Reforma në Drejtësi – Zhvillime dhe pikëpamje (ngjarjet në 6 muajt e parë të vitit) Të dhëna dhe situata e krijuar nga procesi i Reformës në Drejtësi             Reforma që ndërmori shteti shqiptar për të pastruar institucionet e drejtësisë nga nëpunësit e korruptuar dhe të paaftë, edhe pse me mangësi dhe dobësi të caktuara, ka […]

Lexo më shumë
Shko te TOP