web analytics

Të veçanta

E hënë, Nëntor 8, 2021

         Sociologjia ka një veçori që tërheq shumë më tepër vëmendje se disiplinat e tjera akademike. Ekonomia mund të jetë një shkencë e mundimshme, e pa interesuar me punët praktike të jetës së përditshme dhe e mbushur me terma që pak njerëz i kuptojnë. Sidoqoftë, sociologjia kritikohet nga çdo aspekt; thuhet se […]

Lexo më shumë
Shko te TOP