web analytics

Të veçanta

Tag: Liberalizmi

        Herbert Marcuse në librin e tij Njeriu njëdimensional, ndër të tjera, trajton fenomenin e transformimit themelor të mendimit: nga mendim me tipare intelektuale e të arsyeshme në mendim teknik. Një gjuhë teknike e tillë i shërben operacionalizimit. “Tipari bazë i operacionalizimit – bërja e konceptit sinonim me serinë korresponduese të operacioneve – […]

Lexo më shumë
Shko te TOP