Të veçanta

Tag: modelepolitike analiza

     Forma të caktuara të të menduarit dhe kategori të ndryshme arsyetimi identifikojnë periudha të ndryshme në jetën e shoqërive e të shteteve. Koha jonë dominohet nga tiparet e ngutshmërisë së arsyetimeve, të konceptuarit si gjendje normale të veprimeve dhe qëndrimeve ekstreme vetëm se ato burojnë nga më i forti, edhe skepticizmi mbi vlerat […]

Lexo më shumë
Shko te TOP