Të veçanta

March 2019

      Nëse ju qasemi teorive të ndryshme njerëzore, lehtësisht mund të identifikojmë që siguria është ndër elementët bazë dhe të panegociueshëm të ekzistencës. Përtej praktikave budiste të qetësimit të mendjes dhe shpirtit, elementi fizik gjithashtu është i rëndësishëm dhe ndikues i drejtpërdrejt në mirëqënien e shpirtit. Mirëpo elementi i sigurisë nuk mund të […]

Lexo më shumë

     Në Dollma Bahçe më rrodhi një pikë loti, që doli nga epruveta e kristaltë brenda vuxhudit, gjysma ishte e ftohtë e gjysma e nxehtë.      Doli nga epruveta që gurgullonte gëzim dhe hidhërim njëkohësisht. Aty, mu aty, në Dollma Bahçe u gëzova dhe u hidhërova në të njëjtat njësi kohe që mu […]

Lexo më shumë

      Një nga mundësitë më të mëdha që mund t’i jepet njeriut me lindjen e tij është zhvillimi i vetëdijes dhe i identitetit  të plotë intelektual dhe perceptues. Pasioni, dëshira, energjia dhe entuziazmi janë fuqitë që vetëdija prodhon për të jetësuar misionin që njeriu zoton mbi veten e tij. Më pas i gjithë […]

Lexo më shumë

A Abrogation – Shfuqizim – Shpall si të pavlerë e të pafuqi një traktat, një marrëveshje etj., që kam pasur me një shtet tjetër a me disa shtete; bëj të njohur botërisht qëndrimin tim kundër një vendimi a veprimi të dikujt, hedh poshtë a dënoj botërisht. Abstention (Abstenim) – Në një forum multilateral, vendimi për […]

Lexo më shumë

A abreagimi, terapia abreaguese [abreaction, abreaction therapy] Term i përdorur nga psikanalistët për procesin e çlirimit të emocioneve të shtypura duke rizgjuar në imagjinatë një përvojë negative më të hershme. Sigmund  Freud-i, në veprat e tij të para, theksonte se rrënjët e simptomave të histerisë gjenden në përvoja të hershme traumash psikologjike. Në kuadrin e […]

Lexo më shumë

A a posteriori – I shpjeguar nga eksperienca, pra, shpjegim i cili varet nga përvoja dhe është i mëvonshëm. a priori – I shpjeguar pavarësisht përvojës, në një mënyrë logjike, jashtë saj. absrtaktim – 1. Veprim i shpirtit që ka të bëjë me izolimin e një elementi të një objekti ose në bashkimin e objekteve […]

Lexo më shumë
Shko te TOP