web analytics

Të veçanta

Janar 2021

Që në fillimet e historisë të dokumentuar të njerëzimit, hasemi me forma shtetërore të ndryshme, në vende të ndryshme të botës, me kufinj të përcaktuar nga një zonë në tjetrën. Pra ndarja kufitare ka qenë karakteristikë e përhershme e shteteve të çdo periudhe. Luftërat janë bërë për këtë arsye, ekspancionin territorial, që rrjedhimisht do t’i […]

Lexo më shumë

Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është pa dyshim tema më e nxehtë e ligjërimit publik shqiptar të të gjitha formave dhe shprehjeve, aq sa pa frikë mund të thuhet se kjo çështje është kthyer në kauzën më madhore të shtetit shqiptar, madje mund të thuash se ideja e integrimit evropian është shndërruar në fe […]

Lexo më shumë

Kultura si koncept përfshin një rrafsh jashtëzakonisht të madh qasjesh shkencore dhe njerëzore. Shumë përkufizime të konceptit dhe një tërësi e pafund kuptimesh rreth asaj që përfaqëson ky koncept, na mundësojnë fillimisht të kuptojmë vlerën e madhe që zotëron kultura ndaj çështjeve dhe problemeve të njerëzimit. Shpesh përkufizimi i termit ‘kulturë’ nga aspekti shkencor është […]

Lexo më shumë
Shko te TOP