web analytics

Të veçanta

Tetor 2023

OPINION – Çfarë pret rendi i OKB-së?  Tarik Oguzlu (Autori është dekan i Fakultetit të Shkencave dhe Letërsisë në Universitetin Aydin në Stamboll, Turqi). Përktheu: Kevi Muçllari, Marrë nga: Anadolu Agency Këtë vit Kombet e Bashkuara festuan 73 vjetorin e themelimit. Shtetet anëtare – pavarësisht fuqisë së tyre materiale, vendndodhjes gjeografike, llojit të regjimit, karakteristikave […]

Lexo më shumë

Nga: Rigers Balliu Vullneti për fuqi si sintetizim i pluralitetit të forcave       “Përfytyrim do të thotë sintezë e asaj që paraqitet. Sinteza qëndron pra në atë se një ndryshueshmëri është përfytyruar, pra është vendosur si e mbyllur brenda një përfytyrimi.” Fakti se përfytyrimi sipas Kantit është sintezë e një ndryshueshmërie e vë […]

Lexo më shumë

Pjesa II nga  A.Daimo    Evola përmend betimin në raport me shtetin modern dhe absurdin e t’u betuarit në kushtet e një shteti të shekullarizuar. Sarcamentum fidelitatis, pra betimi i besnikërise, i njohur në epokën e feudalizmit, përbën për Evolën një ndërmarrje që transhendon çdo kategori të profanes dhe shekullares. Betimin, në këtë kontekst vlerësimi, […]

Lexo më shumë
Shko te TOP