web analytics

Të veçanta

E shtunë, Shkurt 13, 2021

    Shpërndarësit e informacionit gjithmonë kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në informimin, disinformimin, përhapjen dhe implementimin e ideve. Në shekullin e fundit dhe në këtë që po jetojmë këtë rol e kanë luajtur mediat e shkruara, vizive, sociale dhe kinematografike.  Ndër këto, filmat kanë shumë ndjekës, dhe nga ana tjetër qëndrojnë  shumë […]

Lexo më shumë
Shko te TOP