web analytics

Të veçanta

E mërkurë, Shkurt 17, 2021

     Një nga gjërat më të rëndësishme që na ka mësuar tradita e shkencave shoqërore në përgjithësi dhe sociologjia në veçanti është përforcimi i të menduarit në mënyrë analitike. Të mendosh në mënyrë analitke do të thotë që të pranosh se në realitet asgjë nuk ndodh në mënyrë të rastësishme. Ose e thënë ndryshe, […]

Lexo më shumë
Shko te TOP