web analytics

Të veçanta

Shkurt 2024

Hapësira, Koha, Toka në mendimin tradicional të Evolas Pjesa II Nga A. Daimo “Koha e qytetërimeve tradicionale nuk është një kohë ‘historike’ lineare. Koha, diveniri, qëndrojnë në lidhje me atë që ndaj kohës është sipërore, e tillë që perceptimi mbetet shpirtërisht i transformuar.”37 Koha e kuptuar në sensin modern është diçka e sheshtë, e pakthyeshme […]

Lexo më shumë

Nga: Rigers Balliu Pjesa e parë Këtu e në vazhdim do të marrim në shqyrtim konceptin e artit tek Nietzsche dhe karakteristikën e tij thelbësore si manifestues i të vërtetës së Qenies. Duke saqruar përgjatë analizës edhe përmbysjen e nocionit klasik të së vërtetës dhe gabimit në filozofinë e Nietzsche-s. Përmbysje e realizueshme përmes karakterit […]

Lexo më shumë
Shko te TOP